หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์พานาโซนิค

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

F-PXL45AST

12,900 10,490
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
9,490 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXL45AST
12,900 บาท
10,490 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
9,490 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

F-PXM35AST

9,900 8,390
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
7,390 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXM35AST
9,900 บาท
8,390 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
7,390 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

F-PXM55ANT

16,900 13,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXM55ANT
16,900 บาท
13,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU1T5/U18PV1UT5

- 10.89 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 75,859 41,661
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,661 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU1T5/U18PV1UT5
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,859 บาท
41,661 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,661 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU1T5/U-24PV1T5

- 11.36 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 89,055 48,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU1T5/U-24PV1T5
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,055 บาท
48,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU1T5/U-30PV1T8

- 10.24 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 98,776 53,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU1T5/U-30PV1T8
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
98,776 บาท
53,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-36PU1T5/U-36PV1T8

- 9.89 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 106,302 57,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-36PU1T5/U-36PV1T8
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
106,302 บาท
57,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PU1T5/U-42PV1T8

- 10.45 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 117,038 62,672
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,672 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PU1T5/U-42PV1T8
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,038 บาท
62,672 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,672 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-45PU1T5/U-45PV1T8

- 10.30 Btu/hW 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 120,955 64,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-45PU1T5/U-45PV1T8
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,955 บาท
64,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PU1T5/U-51PV1T8

- 10.34 Btu/hW 54,000 BTU ไร้สาย 380 V 124,254 66,300
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,300 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PU1T5/U-51PV1T8
54,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,254 บาท
66,300 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU2T5/U-18PS2T5

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 114,107 45,987
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,987 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU2T5/U-18PS2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,107 บาท
45,987 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,987 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU2T5/U-24PS2T5

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 24,368 BTU ไร้สาย 220 V 124,416 55,098
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,098 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU2T5/U-24PS2T5
24,368 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
124,416 บาท
55,098 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,098 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU2T5/U-30PS2T5

เบอร์ 5 17.71 Btu/hW 29,365 BTU ไร้สาย 220 V 131,559 60,881
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,881 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU2T5/U-30PS2T5
29,365 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
131,559 บาท
60,881 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,881 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PT1T5/U-18PV1TT5

- 11.26 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 48,820 32,355
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,355 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT1T5/U-18PV1TT5
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,820 บาท
32,355 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,355 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT1T5/U-24PV1T5

- 10.32 Btu/hW 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,037 36,968
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,968 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT1T5/U-24PV1T5
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,037 บาท
36,968 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,968 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-43PU2T5/U-43PS2T5

- 18.83 Btu/hW 43,000 BTU ไร้สาย 220 V 149,718 75,584
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,584 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-43PU2T5/U-43PS2T5
43,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
149,718 บาท
75,584 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,584 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น