หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ซัยโจเด็นกิ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SMART COOL R32-09

เบอร์ 5 15.52 Btu/hW 9,563 BTU ไร้สาย 220 V 20,514 15,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-09
9,563 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,514 บาท
15,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 20,720 15,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,720 บาท
15,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-18

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 18,905 BTU ไร้สาย 220 V 29,429 22,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-18
18,905 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,429 บาท
22,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-25

เบอร์ 5 15.01 Btu/hW 25,669 BTU ไร้สาย 220 V 37,003 31,771
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,771 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-25
25,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,003 บาท
31,771 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,771 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-09

เบอร์ 5 15.52 Btu/hW 9,563 BTU ไร้สาย 220 V 21,834 16,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-09
9,563 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,834 บาท
16,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 22,576 17,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,576 บาท
17,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-13

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 13,337 BTU ไร้สาย 220 V 43,261 33,298
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,298 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-13
13,337 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,261 บาท
33,298 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,298 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-18

เบอร์ 5 15.66 Btu/hW 18,669 BTU ไร้สาย 220 V 44,185 34,222
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,222 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-18
18,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,185 บาท
34,222 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,222 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-25

เบอร์ 5 15.39 Btu/hW 25,290 BTU ไร้สาย 220 V 49,674 37,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-25
25,290 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,674 บาท
37,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-30

เบอร์ 5 15.12 Btu/hW 30,178 BTU ไร้สาย 220 V 56,095 43,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-30
30,178 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,095 บาท
43,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-30T

- 12.76 Btu/hW 30,417 BTU ไร้สาย 380 V 57,745 45,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-30T
30,417 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,745 บาท
45,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-36

เบอร์ 5 14.47 Btu/hW 36,296 BTU ไร้สาย 220 V 60,838 47,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-36
36,296 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,838 บาท
47,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-36T

- 12.76 Btu/hW 36,757 BTU ไร้สาย 380 V 61,869 48,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-36T
36,757 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
61,869 บาท
48,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-40

- 11.70 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 67,141 53,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-40
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,141 บาท
53,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-40T

- 11.70 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 70,234 56,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-40T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,234 บาท
56,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-44

- 12.54Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 75,388 59,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-44
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,388 บาท
59,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น