หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ซัมซุง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AR09AGHQAWKNST

เบอร์ 5 10.6 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 21,412 13,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,887 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR09AGHQAWKNST
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,412 บาท
13,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR12AGHQAWKNST

เบอร์ 5 10.6 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 23,474 14,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,918 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR12AGHQAWKNST
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,474 บาท
14,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.8 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,062 19,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AGHQAWKNST
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,062 บาท
19,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AGHQAWKNST

เบอร์ 5 19.4 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,639 24,196
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,196 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AGHQAWKNST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,639 บาท
24,196 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,196 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR09TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 21,361 13,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR09TGHQAWKNST
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,361 บาท
13,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR12TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,454 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR12TGHQAWKNST
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,010 19,351
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,351 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18TGHQAWKNST
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,010 บาท
19,351 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,351 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 37,495 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TGHQAWKNST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,495 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR24BYHACWKNST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 21,500(4,000-25,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR24BYHACWKNST
21,500(4,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10AYAAAWKNST

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 10,000(4,500-15,000) BTU ไร้สาย 42,031 28,796
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,796 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10AYAAAWKNST
10,000(4,500-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
42,031 บาท
28,796 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,796 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13AYAAAWKNST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 12,000(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 44,093 30,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,342 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13AYAAAWKNST
12,000(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
44,093 บาท
30,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYAAAWKNST

เบอร์ 5 26.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 52,742 36,064
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,064 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYAAAWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
52,742 บาท
36,064 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,064 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYAAAWKNST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 63,320 43,229
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,229 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYAAAWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
63,320 บาท
43,229 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,229 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR10BYECAWKNST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 10,000(2,800-13,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR10BYECAWKNST
10,000(2,800-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR13BYHACWKNST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 12,000(4,500-14,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR13BYHACWKNST
12,000(4,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR18BYHACWKNS

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 18,000(4,200-21,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR18BYHACWKNS
18,000(4,200-21,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น