หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ชาร์ป

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AH-GX10/AU-GX10

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 9,300 (3,070-10,000)BTU ไร้สาย 220 V 23,081 14,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX10/AU-GX10
9,300 (3,070-10,000)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,081 บาท
14,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP10YMB

เบอร์ 5 18.80 Btu/hW 9000 (2,870 - 10,600) BTU ไร้สาย 220 V 27,205 15,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP10YMB
9000 (2,870 - 10,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,205 บาท
15,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP13YMB

เบอร์ 5 18.22 Btu/hW 12,000 (2,870-12,600) BTU ไร้สาย 220 V 29,267 16,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP13YMB
12,000 (2,870-12,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,267 บาท
16,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP18YMB

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 18,000 (5,460-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 38,986 22,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP18YMB
18,000 (5,460-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,986 บาท
22,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP24YMB

เบอร์ 5 19.36 Btu/hW 21,300 (5,460-24,220) BTU ไร้สาย 220 V 54,652 31,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP24YMB
21,300 (5,460-24,220) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,652 บาท
31,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX13/AU-GX13

เบอร์ 5 17.09 Btu/hW 12,300(3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 25,143 14,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX13/AU-GX13
12,300(3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
14,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX18/AU-GX18

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 19,300(5,450-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 35,893 20,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX18/AU-GX18
19,300(5,450-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,893 บาท
20,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX24/AU-GX24

เบอร์ 5 17.09 Btu/hW 22,000(5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 52,590 24,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX24/AU-GX24
22,000(5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,590 บาท
24,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น