หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ทาซากิ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FWDE09-AF2

เบอร์ 5 14.33 Btu/hW 9,554 BTU ไร้สาย 220 V 20,823 13,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE09-AF2
9,554 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,823 บาท
13,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE13-AF2

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 22,266 14,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE13-AF2
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,266 บาท
14,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE19-AF2

เบอร์ 5 14.15 Btu/hW 19,448 BTU ไร้สาย 220 V 30,749 19,789
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,789 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE19-AF2
19,448 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,749 บาท
19,789 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,789 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE25-AF2

เบอร์ 5 14.25 Btu/hW 25,249BTU ไร้สาย 220 V 41,253 24,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,845 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE25-AF2
25,249BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,253 บาท
24,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE09I-AF1

เบอร์ 5 21.32 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 21,853 15,641
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,641 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE09I-AF1
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,853 บาท
15,641 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,641 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE13I-AF1

เบอร์ 5 21.16Btu/hW 13,307BTU ไร้สาย 220 V 23,296 16,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE13I-AF1
13,307BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,296 บาท
16,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE19I-AF1

เบอร์ 5 20.29Btu/hW 19,448 BTU ไร้สาย 220 V 32,811 22,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE19I-AF1
19,448 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,811 บาท
22,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWDE25I-AF1

เบอร์ 5 20.15Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 41,868 27,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWDE25I-AF1
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,868 บาท
27,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น