หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ทีซีแอล

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MAC-10FSI

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,392 13,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,783 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-10FSI
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,392 บาท
13,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-13FSI

เบอร์ 5 13.72Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 20,423 14,593
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,593 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-13FSI
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,423 บาท
14,593 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,593 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-19FSI

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 28,041 19,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-19FSI
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,041 บาท
19,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-25FSI

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 32,433 22,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-25FSI
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,433 บาท
22,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-5SH13IVI

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,428 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-5SH13IVI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,428 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO10I

เบอร์ 5 20.06 Btu/hW 9,143 (4,600-9,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,062 16,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO10I
9,143 (4,600-9,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,062 บาท
16,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO13I

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 12,016 (5,900-12,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,155 18,558
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,558 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO13I
12,016 (5,900-12,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,155 บาท
18,558 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,558 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO19I

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 19,086 (8,700-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 35,773 24,311
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,311 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO19I
19,086 (8,700-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,773 บาท
24,311 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,311 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-5SH19IVI

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,294 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-5SH19IVI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,294 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX10I

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 9,604 (4,600-10,200)BTU ไร้สาย 220 V 22,072 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX10I
9,604 (4,600-10,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,072 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX13I

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 11,968(5,900-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,134 15,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,020 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX13I
11,968(5,900-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,134 บาท
15,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX19I

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 17,757(8,400-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 33,814 19,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX19I
17,757(8,400-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,814 บาท
19,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX24I

เบอร์ 5 16.79 Btu/hW 22,387(11,800-23,400) BTU ไร้สาย 220 V 38,206 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX24I
22,387(11,800-23,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,206 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น