หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ทีซีแอล

ตัวกรอง Showing all 15 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MAC-10FSI/MAC-10FSO

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,988 13,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-10FSI/MAC-10FSO
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,988 บาท
13,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TAC-MFS10/TAC-MFS10

เบอร์ 5 13.51 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
TAC-MFS10/TAC-MFS10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-MFS13/TAC-MFS13

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 12,520 BTU ไร้สาย 220 V 21,328 14,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-MFS13/TAC-MFS13
12,520 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,328 บาท
14,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TAC-MFS19/TAC-MFS19

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 18,603 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
TAC-MFS19/TAC-MFS19
18,603 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-MFS25/TAC-MFS25

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 33,714 22,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-MFS25/TAC-MFS25
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,714 บาท
22,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-19FSI/MAC-19FSO

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 28,677 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-19FSI/MAC-19FSO
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,677 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-FIN10I/TAC-FIN100

เบอร์ 5 19.89 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 29,267 22,031
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,031 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-FIN10I/TAC-FIN100
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,267 บาท
22,031 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,031 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-FIN13I/TAC-FIN130

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,298 24,093
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,093 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-FIN13I/TAC-FIN130
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,298 บาท
24,093 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,093 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-WDP10I/TAC-WDP100

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 9,331 (2,729-11,382) BTU ไร้สาย 220 V 24,112 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-WDP10I/TAC-WDP100
9,331 (2,729-11,382) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,112 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-WDP13I/TAC-WDP130

เบอร์ 5 16.48 Btu/hW 11,445 (2,729-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 26,174 14,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,918 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-WDP13I/TAC-WDP130
11,445 (2,729-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,174 บาท
14,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-WDP19I/TAC-WDP190

เบอร์ 5 17.09 Btu/hW 17,212 (3,412-21,150) BTU ไร้สาย 220 V 34,863 19,351
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,351 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-WDP19I/TAC-WDP190
17,212 (3,412-21,150) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,863 บาท
19,351 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,351 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-WDP19I/TAC-WDP190-1

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 23,131 (4,100-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 39,281 21,825
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,825 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-WDP19I/TAC-WDP190-1
23,131 (4,100-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,281 บาท
21,825 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,825 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO10I/TAC-PRO100

เบอร์ 5 20.06 Btu/hW 9,143 (4,600-9,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,658 15,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO10I/TAC-PRO100
9,143 (4,600-9,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,658 บาท
15,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO13I/TAC-PRO130

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 12,016 (5,900-12,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,751 17,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO13I/TAC-PRO130
12,016 (5,900-12,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,751 บาท
17,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO19I/TAC-PRO190

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 19,086 (8,700-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 36,409 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO19I/TAC-PRO190
19,086 (8,700-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,409 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น