หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์โตชิบา

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-10G3KCV2G-T/RAS-10G3ACV2G-T

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 9,200(2,700-9,700) BTU ไร้สาย 220 V 26,081 14,298
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,298 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-10G3KCV2G-T/RAS-10G3ACV2G-T
9,200(2,700-9,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,081 บาท
14,298 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,298 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-13G3KCV2G-T/RAS-13G3ACV2G-T

เบอร์ 5 16.45 Btu/hW 12,100(3,500-13,300) BTU ไร้สาย 220 V 28,143 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-13G3KCV2G-T/RAS-13G3ACV2G-T
12,100(3,500-13,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,143 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-16G3KCV2G-T/RAS-16G3ACV2G-T

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 15,000(5,400-17,000) BTU ไร้สาย 220 V 32,267 17,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-16G3KCV2G-T/RAS-16G3ACV2G-T
15,000(5,400-17,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,267 บาท
17,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-18G3KCV2G-T/RAS-18G3ACV2G-T

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 18,000(3,900-20,100) BTU ไร้สาย 220 V 37,862 20,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-18G3KCV2G-T/RAS-18G3ACV2G-T
18,000(3,900-20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,862 บาท
20,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-24G3KCV2G-T/RAS-24G3ACV2G-T

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 20,400(4,000-20,100) BTU ไร้สาย 220 V 44,343 24,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-24G3KCV2G-T/RAS-24G3ACV2G-T
20,400(4,000-20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,343 บาท
24,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-28G3KCV2G-T/RAS-28G3ACV2G-T

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 25,200(5,100-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 49,497 30,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,319 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-28G3KCV2G-T/RAS-28G3ACV2G-T
25,200(5,100-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,497 บาท
30,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T

เบอร์ 5 16.5 Btu/hW 8,500(3,071-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 24,019 16,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,067 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T
8,500(3,071-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,019 บาท
16,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T

เบอร์ 5 16.2 Btu/hW 11,900(3,583-13,307) BTU ไร้สาย 220 V 25,050 17,819
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,819 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T
11,900(3,583-13,307) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,050 บาท
17,819 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,819 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 17,000 (3,924-17,367) BTU ไร้สาย 220 V 34,770 24,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T
17,000 (3,924-17,367) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,770 บาท
24,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE2501UP-T1/RAV-GE2501AP-T

เบอร์ 5 22.72 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 101,145 61,786
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,786 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE2501UP-T1/RAV-GE2501AP-T
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,145 บาท
61,786 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,786 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3001UP-T1/RAV-GE3001AP-T

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 110,340 67,367
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,367 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3001UP-T1/RAV-GE3001AP-T
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
110,340 บาท
67,367 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,367 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601A8-T

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 116,738 71,129
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,129 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601A8-T
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
116,738 บาท
71,129 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,129 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601AP-T

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 116,738 71,129
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,129 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601AP-T
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
116,738 บาท
71,129 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,129 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 BTU ไร้สาย 380 V 124,349 75,557
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,557 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T
38,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,349 บาท
75,557 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,557 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001A8-T

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 126,188 76,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001A8-T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,188 บาท
76,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001AP-T

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 126,188 76,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001AP-T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
126,188 บาท
76,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น