หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ ยูนิแอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WRV09F

เบอร์ 5 13.01 Btu/hW 9,121 BTU ไร้สาย 220 V 17,290 13,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV09F
9,121 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,290 บาท
13,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV12F

เบอร์ 5 12.99 Btu/hW 12,164 BTU ไร้สาย 220 V 18,172 14,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV12F
12,164 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,172 บาท
14,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV18F

เบอร์ 5 12.91 Btu/hW 18,173 BTU ไร้สาย 220 V 25,744 21,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV18F
18,173 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,744 บาท
21,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV24F

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 24,236 BTU ไร้สาย 220 V 32,300 27,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV24F
24,236 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,300 บาท
27,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRI-09F

เบอร์ 5 18.22 Btu/hW 9,420 BTU ไร้สาย 220 V 27,290 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRI-09F
9,420 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,290 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRI-12F

เบอร์ 5 18.15 Btu/hW 12,244 BTU ไร้สาย 220 V 29,272 23,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,783 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRI-12F
12,244 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,272 บาท
23,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRI-18F

เบอร์ 5 18.03 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,900 30,924
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,924 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRI-18F
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,900 บาท
30,924 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,924 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRI-24F

เบอร์ 5 18.66 Btu/hW 24,412 BTU ไร้สาย 220 V 46,900 37,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
36,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRI-24F
24,412 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,900 บาท
37,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยูนิแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
36,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น