หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 12000-13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TSAA013/38TSAA013

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,358 15,824
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,824 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAA013/38TSAA013
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,358 บาท
15,824 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,824 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MVF-13FA21FS/MVC-13FA21FS

เบอร์ 5 13.44 ไร้สาย 220 V 17,112 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MVF-13FA21FS/MVC-13FA21FS
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,112 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A

เบอร์ 5 13.84 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 16,906 13,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,906 บาท
13,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM13PV2S/RM13PV2S

เบอร์ 5 13.22 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 29,127 19,339
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,339 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM13PV2S/RM13PV2S
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,127 บาท
19,339 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,339 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA12BETA/AOMA12BETA

เบอร์ 5 13.17 11,700 BTU ไร้สาย 220 V 27,112 16,427
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,427 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA12BETA/AOMA12BETA
11,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,112 บาท
16,427 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,427 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA13BETA/AOMA13BETA

เบอร์ 5 13.07 13,906 BTU ไร้สาย 220 V 29,174 18,109
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,109 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA13BETA/AOMA13BETA
13,906 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,174 บาท
18,109 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,109 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-12TLS55/CEC-12TS55

เบอร์ 5 13.22 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 17,102 14,082
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,082 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-12TLS55/CEC-12TS55
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,102 บาท
14,082 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,082 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE13/CCS-JSFE13

เบอร์ 5 13.00 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 19,895 15,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,136 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE13/CCS-JSFE13
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,895 บาท
15,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR12AGHQAWKNST/AR12AGHQAWKXST

เบอร์ 5 10.6 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,071 15,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR12AGHQAWKNST/AR12AGHQAWKXST
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,071 บาท
15,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,689 17,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,689 บาท
17,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-EJ13CKT/RAC-EJ13CKT

เบอร์ 5 13.42 Btu/hW 12,270 BTU ไร้สาย 220 V 21,029 17,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-EJ13CKT/RAC-EJ13CKT
12,270 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,029 บาท
17,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MS-GN13VF/MU-GN13VF

เบอร์ 5 13.18 Btu/hW 12,966 BTU ไร้สาย 220 V 27,730 20,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MS-GN13VF/MU-GN13VF
12,966 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,730 บาท
20,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK13CXV-W1/SRC13CXV-W1

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 12,262 BTU ไร้สาย 220 V 30,572 18,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK13CXV-W1/SRC13CXV-W1
12,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,572 บาท
18,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 20,720 15,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,720 บาท
15,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 22,576 17,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,576 บาท
17,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WR13B-MNVKE/RC13B-RSVKE

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 24,741 15,428
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,428 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WR13B-MNVKE/RC13B-RSVKE
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,741 บาท
15,428 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,428 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น