หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TSAA018/38TSAA018

เบอร์ 5 13.01 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,845 21,026
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,026 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAA018/38TSAA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,845 บาท
21,026 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,026 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42AAF018-A/38AAF018-A

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 18,400 BTU ไร้สาย 220 V 32,295 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42AAF018-A/38AAF018-A
18,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,295 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MVF-19FA21FS/MVC-19FA21FS

เบอร์ 5 13.03 ไร้สาย 220 V 32,295 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MVF-19FA21FS/MVC-19FA21FS
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,295 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A

เบอร์ 5 13.84 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 30,749 18,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,319 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,749 บาท
18,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM18PV2S/RM18PV2S

เบอร์ 5 13.04 18,090 BTU ไร้สาย 220 V 40,047 27,143
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,143 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM18PV2S/RM18PV2S
18,090 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,047 บาท
27,143 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,143 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA18FUTA/AOMA18FUTA

เบอร์ 5 12.99 18,745 BTU ไร้สาย 220 V 39,924 24,258
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,258 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA18FUTA/AOMA18FUTA
18,745 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,924 บาท
24,258 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,258 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-18TS55/CEC-18TS55

เบอร์ 5 13.22 17,742 BTU ไร้สาย 220 V 31,641 19,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-18TS55/CEC-18TS55
17,742 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,641 บาท
19,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE18/CCS-JSFE18

เบอร์ 5 13.00 18,080 BTU ไร้สาย 220 V 26,935 20,294
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,294 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE18/CCS-JSFE18
18,080 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,935 บาท
20,294 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,294 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IFE18-1/CCS-IFE18-1

เบอร์ 5 13.07 18,460 BTU ไร้สาย 220 V 26,935 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IFE18-1/CCS-IFE18-1
18,460 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,935 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AGHQAWKNST/AR18AGHQAWKXST

เบอร์ 5 13.8 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,697 19,868
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,868 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AGHQAWKNST/AR18AGHQAWKXST
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,697 บาท
19,868 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,868 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT

เบอร์ 5 13.13 Btu/hW 20,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,924 24,217
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,217 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT
20,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,924 บาท
24,217 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,217 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-EJ18CKT/RAC-EJ18CKT

เบอร์ 5 13.46 Btu/hW 10,260 BTU ไร้สาย 220 V 29,409 25,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,020 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-EJ18CKT/RAC-EJ18CKT
10,260 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,409 บาท
25,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MS-GN18VF/MU-GN18VF

เบอร์ 5 13.06 Btu/hW 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 37,862 29,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MS-GN18VF/MU-GN18VF
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,862 บาท
29,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK18CXV-W1/SRC18CXV-W1

เบอร์ 5 14.94 Btu/hW 18,447 BTU ไร้สาย 220 V 44,029 25,438
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,438 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK18CXV-W1/SRC18CXV-W1
18,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,029 บาท
25,438 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,438 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-18

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 18,905 BTU ไร้สาย 220 V 29,429 22,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-18
18,905 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,429 บาท
22,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-18

เบอร์ 5 15.53 Btu/hW 18,906 BTU ไร้สาย 220 V 32,069 24,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-18
18,906 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,069 บาท
24,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น