หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TSAA025/38TSAA025

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 25,250 BTU ไร้สาย 220 V 52,487 26,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAA025/38TSAA025
25,250 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,487 บาท
26,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MVF-25FA21FS/MVC-25FA21FS

เบอร์ 5 13.27 ไร้สาย 220 V 36,714 24,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MVF-25FA21FS/MVC-25FA21FS
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,714 บาท
24,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT24WTSS-A/CSE24WTSS-A

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 34,652 22,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT24WTSS-A/CSE24WTSS-A
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,652 บาท
22,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM24PV2S/RM24PV2S

เบอร์ 5 13.04 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 58,543 42,419
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,419 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM24PV2S/RM24PV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,543 บาท
42,419 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,419 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA24FUTA/AOMA24FUTA

เบอร์ 5 12.90 24,508 BTU ไร้สาย 220 V 52,591 32,579
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,579 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA24FUTA/AOMA24FUTA
24,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,591 บาท
32,579 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,579 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-24TS55/CEC-24TS55

เบอร์ 5 13.17 23,543 BTU ไร้สาย 220 V 36,843 24,324
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,324 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-24TS55/CEC-24TS55
23,543 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,843 บาท
24,324 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,324 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE25/CCS-JSFE25

เบอร์ 5 13.00 25,100 BTU ไร้สาย 220 V 33,003 25,148
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,148 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE25/CCS-JSFE25
25,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,003 บาท
25,148 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,148 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AGHQAWKNST/AR24AGHQAWKXST

เบอร์ 5 19.4 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,302 26,684
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,684 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AGHQAWKNST/AR24AGHQAWKXST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,302 บาท
26,684 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,684 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TGHQAWKNST/AR24TGHQAWKXST

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,157 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TGHQAWKNST/AR24TGHQAWKXST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,157 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,467 30,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,467 บาท
30,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-EJ24CKT/RAC-EJ24CKT

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 23,550 BTU ไร้สาย 220 V 37,332 32,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-EJ24CKT/RAC-EJ24CKT
23,550 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,332 บาท
32,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MS-GN24VF/MU-GN24VF

เบอร์ 5 13.36 Btu/hW 22,519 BTU ไร้สาย 220 V 55,271 44,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MS-GN24VF/MU-GN24VF
22,519 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,271 บาท
44,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK24CXV-W1/SRC24XV-W1

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 53,590 33,479
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,479 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK24CXV-W1/SRC24XV-W1
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,590 บาท
33,479 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,479 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-25

เบอร์ 5 15.01 Btu/hW 25,669 BTU ไร้สาย 220 V 37,003 31,771
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,771 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-25
25,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,003 บาท
31,771 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,771 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-25

เบอร์ 5 15.01 Btu/hW 25,669 BTU ไร้สาย 220 V 40,302 30,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-25
25,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,302 บาท
30,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WR24B-MNVJE/RC24B-RSVJE

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,219 26,401
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,401 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WR24B-MNVJE/RC24B-RSVJE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,219 บาท
26,401 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,401 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น