หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TSAA025

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 25,250 BTU ไร้สาย 220 V 54,254 26,026
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,026 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAA025
25,250 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,254 บาท
26,026 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,026 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MVF-25FA21FS

เบอร์ 5 13.27 ไร้สาย 220 V 33,183 24,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MVF-25FA21FS
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,183 บาท
24,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTM24NV2S

เบอร์ 5 12.19 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 49,619 31,817
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,817 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTM24NV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,619 บาท
31,817 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,817 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT24WTSS-A

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 40,353 22,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT24WTSS-A
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,353 บาท
22,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM24PV2S

เบอร์ 5 13.04 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 51,274 42,419
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
41,419 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM24PV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,274 บาท
42,419 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
41,419 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA24FUTA

เบอร์ 5 12.90 24,508 BTU ไร้สาย 220 V 57,453 31,816
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,816 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA24FUTA
24,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,453 บาท
31,816 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,816 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-24TS55

เบอร์ 5 13.17 23,543 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 24,427
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,427 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-24TS55
23,543 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
24,427 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,427 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE25

เบอร์ 5 13.00 25,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 25,148
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,148 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE25
25,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
25,148 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,148 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

2AFE25

เบอร์ 5 13.00 24,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 24,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
2AFE25
24,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
24,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

IFE25-1

เบอร์ 5 13.17 25,363 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 25,148
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,148 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
IFE25-1
25,363 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
25,148 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,148 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/FV600-C0/W-24/FV600-C0

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 34,289 21,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/FV600-C0/W-24/FV600-C0
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,289 บาท
21,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AGHQAWKNST

เบอร์ 5 19.4 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,639 24,196
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,196 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AGHQAWKNST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,639 บาท
24,196 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,196 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/HC200-C0/W-24/HC200-C0

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 35,392 22,039
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,039 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/HC200-C0/W-24/HC200-C0
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,392 บาท
22,039 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,039 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 37,495 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TGHQAWKNST
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,495 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-EH24CKT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,558 27,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-EH24CKT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,558 บาท
27,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH24CLT

เบอร์ 5 13 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 49,831 30,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH24CLT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,831 บาท
30,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
29,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น