หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 30000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ASMA30FUTA/AOMA30FUTAS

เบอร์ 5 13.76 28,840 BTU ไร้สาย 220 V 55,389 36,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,163 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA30FUTA/AOMA30FUTAS
28,840 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,389 บาท
36,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-AE28-36/CCS-32ES 30

- 30,367 BTU ไร้สาย 220 V 46,381 32,065
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,065 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-AE28-36/CCS-32ES 30
30,367 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,381 บาท
32,065 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,065 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-30 220 V

เบอร์ 5 15.29 Btu/hW 31,192 BTU ไร้สาย 220 V 46,118 35,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-30 220 V
31,192 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,118 บาท
35,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-30T 380V

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 31,272 BTU ไร้สาย 380 V 48,180 37,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-30T 380V
31,272 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
48,180 บาท
37,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL30B-MNVJE/KC30B-RSVJE

เบอร์ 5 12.47 Btu/hW 31,000 BTU ไร้สาย 220 V 56,346 38,313
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,313 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL30B-MNVJE/KC30B-RSVJE
31,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,346 บาท
38,313 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,313 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL30B-MNVJM/KC30B-RSVJM

มอก. 10.78 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,779 33,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL30B-MNVJM/KC30B-RSVJM
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,779 บาท
33,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DRW-305

เบอร์ 5 13.2 Btu/hW 30,699 BTU ไร้สาย 220 V 42,015 33,633
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,633 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DRW-305
30,699 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,015 บาท
33,633 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,633 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

IRW-30

เบอร์ 5 9.72 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
IRW-30
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWUH30AVR/YCLH30AVR

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 30,194 BTU ไร้สาย 220 V 51,604 44,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWUH30AVR/YCLH30AVR
30,194 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,604 บาท
44,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FWUT30AVR/YCLT30AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,480 40,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FWUT30AVR/YCLT30AVR
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,480 บาท
40,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE306B5/TTKE30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 67,563 49,050
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,050 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE306B5/TTKE30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,563 บาท
49,050 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,050 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE306B/TTKE30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 76,719 41,263
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,263 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE306B/TTKE30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,719 บาท
41,263 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,263 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE366B/TTKE36MB

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 78,889 47,294
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,294 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE366B/TTKE36MB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,889 บาท
47,294 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,294 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE366B/TTKE36MD

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,095 48,694
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,694 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE366B/TTKE36MD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,095 บาท
48,694 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,694 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PN30UKT/CU-PN30UKT

เบอร์ 5 10.04 Btu/hW 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 58,378 36,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PN30UKT/CU-PN30UKT
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,378 บาท
36,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น