หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 12000-13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CF-12VAGF-T/CF-12VAGC-T

เบอร์ 5 16.21 Btu/hW 11,648 BTU ไร้สาย 220 V 31,025 18,005
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,005 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CF-12VAGF-T/CF-12VAGC-T
11,648 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,025 บาท
18,005 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,005 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA013/38TVDA013

เบอร์ 5 16.45 Btu/hW 12,100 BTU ไร้สาย 220 V 35,315 17,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,421 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA013/38TVDA013
12,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,315 บาท
17,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-12TR4RYRKB01/AS-12TR4RGS00

เบอร์ 5 16.00 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 22,050 13,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,989 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-12TR4RYRKB01/AS-12TR4RGS00
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,050 บาท
13,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-13TR4RYETU00/AS-13TR4RGSKB00

เบอร์ 5 17.33 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 19,277 14,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-13TR4RYETU00/AS-13TR4RGSKB00
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,277 บาท
14,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-12A21INV

เบอร์ 5 17.95 ไร้สาย 220 V 24,063 16,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-12A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,063 บาท
16,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-12S3A21INV

เบอร์ 5 23.27 ไร้สาย 220 V 28,476 19,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-12S3A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,476 บาท
19,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-12INV

เบอร์ 5 19.35 ไร้สาย 220 V 25,167 16,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-12INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,167 บาท
16,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-18INV

เบอร์ 5 18.60 ไร้สาย 220 V 29,874 20,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-18INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,874 บาท
20,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG12CPTA/AOMG12CPTA

เบอร์ 5 >16.55 11,700(2,400-12,100) BTU ไร้สาย 220 V 30,205 17,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG12CPTA/AOMG12CPTA
11,700(2,400-12,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,205 บาท
17,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG12CGTA/AOMG12CGTA

เบอร์ 5 23.27 Btu/h/W 12,165(3,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 51,855 23,256
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,256 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG12CGTA/AOMG12CGTA
12,165(3,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,855 บาท
23,256 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,256 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS13/CCS-IVJS13

เบอร์ 5 17.67 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V 18,452 15,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS13/CCS-IVJS13
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,452 บาท
15,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-2IVA13/CCS-2IVA13

เบอร์ 5 18.10 12,500BTU ไร้สาย 220 V 21,854 15,734
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,734 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2IVA13/CCS-2IVA13
12,500BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,854 บาท
15,734 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,734 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CWVN12RA03T/CWVN12RA03T

เบอร์ 5 15.00 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 18,442 15,423
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,423 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CWVN12RA03T/CWVN12RA03T
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,442 บาท
15,423 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,423 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-13/DIHC200-C0/W-13/DIHC200-C0

เบอร์ 5 16.89 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V 27,005 15,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-13/DIHC200-C0/W-13/DIHC200-C0
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,005 บาท
15,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13AYAAAWKNST/AR13AYAAAWKXST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 12,000(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 44,689 29,108
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,108 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13AYAAAWKNST/AR13AYAAAWKXST
12,000(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
44,689 บาท
29,108 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,108 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13BYHACWKNST/AR13BYHACWKXST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 12,000(4,500-14,000) BTU ไร้สาย 29,225 19,558
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,558 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13BYHACWKNST/AR13BYHACWKXST
12,000(4,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
29,225 บาท
19,558 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,558 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น