หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVDA018

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,525 22,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,525 บาท
22,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RGSKB00

เบอร์ 5 15.83 17,900 BTU ไร้สาย 220 V 31,418 17,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RGSKB00
17,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,418 บาท
17,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RMATU01

เบอร์ 5 17.33 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 32,521 20,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RMATU01
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,521 บาท
20,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MWF-18A21INV

เบอร์ 5 17.23 ไร้สาย 220 V 29,322 20,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MWF-18A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,322 บาท
20,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MWF-18S3A21INV

เบอร์ 5 23.75 ไร้สาย 220 V 38,147 28,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MWF-18S3A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,147 บาท
28,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 48,628 25,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,628 บาท
25,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CGTA

เบอร์ 5 24.02 Btu/h/W 18,395(3,500-22,100) BTU ไร้สาย 220 V 67,381 31,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CGTA
18,395(3,500-22,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,381 บาท
31,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS18

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 31,972 20,299
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,299 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS18
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,972 บาท
20,299 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,299 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0

เบอร์ 5 17.06 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 34,289 21,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,289 บาท
21,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

2IVA18

เบอร์ 5 17.00 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 31,972 21,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
2IVA18
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,972 บาท
21,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYAAAWKNST

เบอร์ 5 26.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 52,742 36,064
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,064 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYAAAWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
52,742 บาท
36,064 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,064 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR18BYHACWKNS

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 18,000(4,200-21,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR18BYHACWKNS
18,000(4,200-21,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR18BYECAWKNST

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 18,000(4,435-22,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR18BYECAWKNST
18,000(4,435-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYGZAWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 220 V 41,443 21,928
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,928 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYGZAWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,443 บาท
21,928 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,928 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18TYHYBWKNST

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,200 (8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,258 20,897
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,897 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18TYHYBWKNST
17,200 (8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,258 บาท
20,897 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,897 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-18TS55

เบอร์ 5 17.40 Btu/hW 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 22,293
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,293 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-18TS55
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
22,293 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,293 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น