หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CF-18VAGF-T/CF-18VAGC-T

เบอร์ 5 15.80 Btu/hW 17,562 BTU ไร้สาย 220 V 37,467 24,316
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,316 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CF-18VAGF-T/CF-18VAGC-T
17,562 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,467 บาท
24,316 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,316 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA018/38TVDA018

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 48,556 23,722
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,722 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA018/38TVDA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,556 บาท
23,722 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,722 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGS00

เบอร์ 5 15.83 17,900 BTU ไร้สาย 220 V 26,615 17,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGS00
17,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,615 บาท
17,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGSKB00

เบอร์ 5 17.33 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,739 20,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGSKB00
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,739 บาท
20,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-18A21INV

เบอร์ 5 17.23 ไร้สาย 220 V 29,322 20,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-18A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,322 บาท
20,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-18S3A21INV

เบอร์ 5 23.75 ไร้สาย 220 V 38,147 28,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-18S3A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,147 บาท
28,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTA/AOMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 44,048 25,107
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,107 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTA/AOMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,048 บาท
25,107 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,107 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CGTA/AOMG18CGTA

เบอร์ 5 24.02 Btu/h/W 18,395(3,500-22,100) BTU ไร้สาย 220 V 61,574 31,087
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,087 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CGTA/AOMG18CGTA
18,395(3,500-22,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,574 บาท
31,087 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,087 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS18/CCS-IVJS18

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,254 20,298
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,298 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS18/CCS-IVJS18
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,254 บาท
20,298 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,298 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CWVN18RA03T/CWVN18RA03T

เบอร์ 5 15.00 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 25,584 20,320
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,320 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CWVN18RA03T/CWVN18RA03T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,584 บาท
20,320 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,320 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0

เบอร์ 5 17.06 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 34,289 21,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,289 บาท
21,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-2IVA18/CCS-2IVA18

เบอร์ 5 17.00 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 28,481 20,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2IVA18/CCS-2IVA18
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,481 บาท
20,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYAAAWKNST/AR18AYAAAWKXST

เบอร์ 5 26.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 53,378 34,557
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,557 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYAAAWKNST/AR18AYAAAWKXST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
53,378 บาท
34,557 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,557 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18BYHACWKNST/AR18BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 18,000(4,200-21,000) BTU ไร้สาย 36,883 24,274
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,274 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18BYHACWKNST/AR18BYHACWKXST
18,000(4,200-21,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
36,883 บาท
24,274 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,274 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18BYHYCWKNST/AR18BYHYCWKXST

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 18,000(4,200-21,000) BTU ไร้สาย 41,986 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18BYHYCWKNST/AR18BYHYCWKXST
18,000(4,200-21,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
41,986 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18BYECAWKNST/AR18BYECAWKXST

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 18,000(4,435-22,000) BTU ไร้สาย 45,130 29,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18BYECAWKNST/AR18BYECAWKXST
18,000(4,435-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
45,130 บาท
29,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น