หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MVIF-18A22/MVIC-18A22

เบอร์ 5 17.37 ไร้สาย 220 V 31,854 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MVIF-18A22/MVIC-18A22
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,854 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CF-18VAGF-T/CF-18VAGC-T

เบอร์ 5 15.80 Btu/hW 17,562 BTU ไร้สาย 220 V 37,467 20,025
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
19,025 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CF-18VAGF-T/CF-18VAGC-T
17,562 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,467 บาท
20,025 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
19,025 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVEA018/38TVEA018

เบอร์ 5 16.82 Btu/hW 18,000 (3,900-20,100) BTU ไร้สาย 220 V 49,214 23,703
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,703 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVEA018/38TVEA018
18,000 (3,900-20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,214 บาท
23,703 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,703 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVEA024/38TVEA024

เบอร์ 5 16.90 Btu/hW 20,400 (4,000-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 61,091 27,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
26,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVEA024/38TVEA024
20,400 (4,000-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,091 บาท
27,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
26,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA018/38TVDA018

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 48,556 22,380
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
21,380 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA018/38TVDA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,556 บาท
22,380 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
21,380 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MTF18INV22/MTC-18INV22

เบอร์ 5 16.24 BTU/ht ไร้สาย 220 V 32,295 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MTF18INV22/MTC-18INV22
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,295 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGS00

เบอร์ 5 15.83 17,900 BTU ไร้สาย 220 V 26,615 16,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
15,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGS00
17,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,615 บาท
16,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
15,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TW4RBBTG00/AS-18TW4RBB00

เบอร์ 5 22.50 Btu/W.h 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 29,708 23,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TW4RBBTG00/AS-18TW4RBB00
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,708 บาท
23,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-18TR4RMATU01/AS-18TR4RGSKB00

เบอร์ 5 17.33 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,739 20,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
19,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-18TR4RMATU01/AS-18TR4RGSKB00
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,739 บาท
20,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
19,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT18WTSS-INV/CSE18WTSS-INV

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 32,295 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT18WTSS-INV/CSE18WTSS-INV
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,295 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UNFA-18-VATL/UNCA-18-VATL

มอก. 15.83 Btu/hW 18,400 BTU ไร้สาย 220 V 31,935 19,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UNFA-18-VATL/UNCA-18-VATL
18,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,935 บาท
19,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
18,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTB/AOMG18CPTB

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 18,500(4,500-18,900) BTU ไร้สาย 220 V 45,698 28,009
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
27,009 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTB/AOMG18CPTB
18,500(4,500-18,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,698 บาท
28,009 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
27,009 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTA/AOMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 44,048 25,107
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
24,107 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTA/AOMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,048 บาท
25,107 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
24,107 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CGTA/AOMG18CGTA

เบอร์ 5 24.02 Btu/h/W 18,395(3,500-22,100) BTU ไร้สาย 220 V 61,574 31,087
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
30,087 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CGTA/AOMG18CGTA
18,395(3,500-22,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,574 บาท
31,087 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
30,087 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18CYEAAWKNST/AR18CYEAAWKXST

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(5,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,545 23,157
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,157 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18CYEAAWKNST/AR18CYEAAWKXST
18,000(5,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,545 บาท
23,157 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
22,157 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18CYECAWKNST/AR18CYECAWKXST

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(5,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 37,514 22,456
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
21,456 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18CYECAWKNST/AR18CYECAWKXST
18,000(5,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,514 บาท
22,456 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
21,456 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น