หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVDA024

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 58,446 26,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,325 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA024
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,446 บาท
26,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-22TR4RXBTU00

เบอร์ 5 18.22 23,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,934 25,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-22TR4RXBTU00
23,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,934 บาท
25,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MWF-25A21INV

เบอร์ 5 16.00 ไร้สาย 220 V 35,389 25,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MWF-25A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,389 บาท
25,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MWF-25INV

เบอร์ 5 19.11 ไร้สาย 220 V 35,941 25,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MWF-25INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,941 บาท
25,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CPTB

เบอร์ 5 >17.51 22,200(5,500-23,300) BTU ไร้สาย 220 V 62,969 32,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CPTB
22,200(5,500-23,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,969 บาท
32,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CGTA

เบอร์ 5 21.02 Btu/h/W 24,392(3,800-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 78,412 38,080
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,080 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CGTA
24,392(3,800-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,412 บาท
38,080 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,080 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS25

เบอร์ 5 16.14 Btu/hW 25,400 BTU ไร้สาย 220 V 39,694 25,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS25
25,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,694 บาท
25,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0

เบอร์ 5 18.36 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 37,598 24,465
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,465 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,598 บาท
24,465 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,465 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

2IVA25

เบอร์ 5 17.90 24,100 BTU ไร้สาย 220 V 39,694 26,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
2IVA25
24,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,694 บาท
26,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
25,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR24BYHACWKNST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 21,500(4,000-25,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR24BYHACWKNST
21,500(4,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYAAAWKNST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 63,320 43,229
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,229 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYAAAWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
63,320 บาท
43,229 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,229 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AR24BYECAWKNST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 21,500(5,000-24,000) BTU ไร้สาย - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
AR24BYECAWKNST
21,500(5,000-24,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYGZAWKNST

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 49,959 25,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYGZAWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,959 บาท
25,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TYHYBWKNST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 21,500 (5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 47,804 24,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TYHYBWKNST
21,500 (5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,804 บาท
24,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-24TS55

เบอร์ 5 18.49 Btu/hW 25,248 BTU ไร้สาย 220 V 44,216 27,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,932 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-24TS55
25,248 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,216 บาท
27,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

IFR24E1

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,600 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 55,137 27,289
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,289 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
IFR24E1
21,600 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,137 บาท
27,289 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
26,289 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น