หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CF-24VAGF-T/CF-24VAGC-T

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 23,979 BTU ไร้สาย 220 V 43,741 29,397
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,397 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CF-24VAGF-T/CF-24VAGC-T
23,979 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,741 บาท
29,397 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,397 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA024/38TVDA024

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 56,679 27,823
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,823 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA024/38TVDA024
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,679 บาท
27,823 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,823 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-22TR4RXBTU00/AS-22TR4RGSKB00

เบอร์ 5 18.22 23,500 BTU ไร้สาย 220 V 27,862 24,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-22TR4RXBTU00/AS-22TR4RGSKB00
23,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,862 บาท
24,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-25A21INV

เบอร์ 5 16.00 ไร้สาย 220 V 35,389 25,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-25A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,389 บาท
25,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-25INV

เบอร์ 5 19.11 ไร้สาย 220 V 35,941 25,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-25INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,941 บาท
25,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CPTB/AOMG24CPTB

เบอร์ 5 >17.51 22,200(5,500-23,300) BTU ไร้สาย 220 V 57,745 32,142
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,142 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CPTB/AOMG24CPTB
22,200(5,500-23,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,745 บาท
32,142 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,142 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CGTA/AOMG24CGTA

เบอร์ 5 21.02 Btu/h/W 24,392(3,800-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 72,178 37,924
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,924 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CGTA/AOMG24CGTA
24,392(3,800-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,178 บาท
37,924 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,924 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS25/CCS-IVJS25

เบอร์ 5 16.14 Btu/hW 25,400 BTU ไร้สาย 220 V 30,013 25,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS25/CCS-IVJS25
25,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,013 บาท
25,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0

เบอร์ 5 18.36 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 37,598 24,465
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,465 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,598 บาท
24,465 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,465 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-2IVA25/CCS-2IVA25

เบอร์ 5 17.90 24,100 BTU ไร้สาย 220 V 35,992 26,146
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,146 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2IVA25/CCS-2IVA25
24,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,992 บาท
26,146 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,146 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24BYHACWKNST/AR24BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 21,500(4,000-25,000) BTU ไร้สาย 45,425 29,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,623 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24BYHACWKNST/AR24BYHACWKXST
21,500(4,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
45,425 บาท
29,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYAAAWKNST/AR24AYAAAWKXST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 63,982 41,376
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,376 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYAAAWKNST/AR24AYAAAWKXST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
63,982 บาท
41,376 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,376 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24BYHYCWKNST/AR24BYHYCWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 21,500(4,000-25,000) BTU ไร้สาย 52,590 27,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24BYHYCWKNST/AR24BYHYCWKXST
21,500(4,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
52,590 บาท
27,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24BYECAWKNST/AR24BYECAWKXST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 21,500(5,000-24,000) BTU ไร้สาย 55,735 36,232
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,232 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24BYECAWKNST/AR24BYECAWKXST
21,500(5,000-24,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
55,735 บาท
36,232 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,232 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYGZAWKNST/AR24AYGZAWKXST

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 51,559 26,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYGZAWKNST/AR24AYGZAWKXST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,559 บาท
26,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TYHYBWKNST/AR24TYHYBWKXST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 21,500 (5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 43,363 25,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TYHYBWKNST/AR24TYHYBWKXST
21,500 (5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,363 บาท
25,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น