หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 30000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-PH30HLT

เบอร์ 5 19 Btu/hW 28,240 (5,110 ~29,000) BTU ไร้สาย 220 V 74,099 52,073
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
51,073 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH30HLT
28,240 (5,110 ~29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,099 บาท
52,073 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
51,073 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK30ZRS-W1

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 26,749 BTU ไร้สาย 220 V 84,256 48,903
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
47,903 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK30ZRS-W1
26,749 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,256 บาท
48,903 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
47,903 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT30VF

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 27,978 (7,165-31,390) BTU ไร้สาย 220 V 66,419 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT30VF
27,978 (7,165-31,390) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,419 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GR30VF

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 27,978 BTU(7,165-31,390) ไร้สาย 220 V 74,976 56,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
55,412 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GR30VF
27,978 BTU(7,165-31,390)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,976 บาท
56,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
55,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.53 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 53,601 39,784
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
38,784 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,601 บาท
39,784 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
38,784 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W30B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 30,141 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 56,791 47,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
46,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W30B-A-DTMP1
30,141 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,791 บาท
47,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
46,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG30F/AVG30F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 31,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,342 39,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
38,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG30F/AVG30F
31,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,342 บาท
39,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
38,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-B

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 27,200(8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 80,177 41,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,309 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-B
27,200(8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,177 บาท
41,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-B-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-B-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-G-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-G-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-O-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-O-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-P-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-P-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-W-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-W-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAA030

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 80,027 38,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAA030
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,027 บาท
38,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FAVF30WV2S

เบอร์ 5 17.70 Btu/hW 30,000 (7,850-32,700) BTU ไร้สาย 220 V 69,915 44,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
43,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FAVF30WV2S
30,000 (7,850-32,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,915 บาท
44,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
43,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU30UKT

เบอร์ 5 18.56 Btu/hW 27,477 (3920-34100) BTU ไร้สาย 220 V 73,007 41,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,950 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU30UKT
27,477 (3920-34100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,007 บาท
41,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น