หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 30000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFW-IVGE30 / CCS-IVGE30

เบอร์ 5 17.88 30,700 BTU ไร้สาย 220 V 39,924 36,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVGE30 / CCS-IVGE30
30,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,924 บาท
36,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 62,973 45,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,973 บาท
45,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-PH30HLT/RAC-PH30HLT

เบอร์ 5 19 Btu/hW 28,240 (5,110 ~29,000) BTU ไร้สาย 220 V 53,223 46,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH30HLT/RAC-PH30HLT
28,240 (5,110 ~29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,223 บาท
46,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK30ZRS-W1/SRC30ZRS-W1

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 26,749 BTU ไร้สาย 220 V 85,654 48,097
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,097 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK30ZRS-W1/SRC30ZRS-W1
26,749 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,654 บาท
48,097 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,097 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT30VF/MUY-GT30VF

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 27,978 (7,165-31,390) BTU ไร้สาย 220 V 73,945 60,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT30VF/MUY-GT30VF
27,978 (7,165-31,390) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,945 บาท
60,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.53 Btu/hW 30,000(13,500-32,500) BTU ไร้สาย 220 V 61,191 40,555
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,555 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,000(13,500-32,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,191 บาท
40,555 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,555 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W30B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 30,141 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 62,634 48,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,989 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W30B-A-DTMP1
30,141 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,634 บาท
48,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG30F/AVG30F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 31,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,852 38,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG30F/AVG30F
31,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,852 บาท
38,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-B/38TVAB030

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 27,200(8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,014 40,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-B/38TVAB030
27,200(8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,014 บาท
40,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-B-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 83,007 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-B-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,007 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-G-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 81,904 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-G-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,904 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-O-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 81,904 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-O-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,904 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-P-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 81,904 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-P-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,904 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-W-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 81,904 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-W-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,904 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FAVF30WV2S/RKV30WV2S

เบอร์ 5 17.70 Btu/hW 30,000 (7,850-32,700) BTU ไร้สาย 220 V 75,175 45,062
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,062 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FAVF30WV2S/RKV30WV2S
30,000 (7,850-32,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,175 บาท
45,062 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,062 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-30 220 V

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 31,265 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 55,829 45,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-30 220 V
31,265 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,829 บาท
45,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น