หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 36000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SRK36ZRS-W1

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 32,070 BTU ไร้สาย 220 V 89,772 51,810
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
50,810 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK36ZRS-W1
32,070 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,772 บาท
51,810 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
50,810 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-JR34VF

เบอร์ 5 16.79 Btu/hW 33,096 (9,895-34,02)BTU ไร้สาย 220 V 77,141 56,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
55,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-JR34VF
33,096 (9,895-34,02)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,141 บาท
56,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
55,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 19.16 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 59,393 42,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
41,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,393 บาท
42,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
41,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 67,641 48,283
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
47,283 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,641 บาท
48,283 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
47,283 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 21.51 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 220 V 65,785 46,892
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,892 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,785 บาท
46,892 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,892 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.54 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 74,239 53,227
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,227 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,239 บาท
53,227 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,227 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W36B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 36,812 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 60,101 50,484
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
49,484 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W36B-A-DTMP1
36,812 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,101 บาท
50,484 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
49,484 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG36F/AVG36F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 45,395 41,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG36F/AVG36F
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,395 บาท
41,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
40,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB036-W

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 36,000(10,200-37,500) BTU ไร้สาย 220 V 87,899 45,942
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
44,942 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB036-W
36,000(10,200-37,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,899 บาท
45,942 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
44,942 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FAVF36UV2S

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 77,637 49,104
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
48,104 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FAVF36UV2S
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,637 บาท
49,104 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
48,104 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36 220 V

เบอร์ 5 17.37 Btu/hW 36,362 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 63,520 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36 220 V
36,362 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,520 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36T 380V

เบอร์ 5 16.28 Btu/hW 36,825 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 380 V 66,829 49,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
48,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36T 380V
36,825 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,829 บาท
49,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
48,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น