หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 36000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFW-IVGE36 / CCS-IVGE36

เบอร์ 5 18.12 38,200 BTU ไร้สาย 220 V 43,753 39,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVGE36 / CCS-IVGE36
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,753 บาท
39,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK36ZRS-W1/SRC36ZRS-W1

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 32,070 BTU ไร้สาย 220 V 88,596 51,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK36ZRS-W1/SRC36ZRS-W1
32,070 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,596 บาท
51,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-JR34VF/MUY-JR34VF

เบอร์ 5 16.79 Btu/hW 33,096 (9,895-34,02)BTU ไร้สาย 220 V 76,846 57,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-JR34VF/MUY-JR34VF
33,096 (9,895-34,02)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,846 บาท
57,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 19.16 Btu/hW 36,200(17,500-38,500) BTU ไร้สาย 220 V 64,284 42,874
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,874 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200(17,500-38,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,284 บาท
42,874 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,874 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 36,200(17,500-38,500) BTU ไร้สาย 380 V 73,975 50,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,136 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE
36,200(17,500-38,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,975 บาท
50,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 21.51 Btu/hW 36,500(17,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 72,649 49,106
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,106 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,500(17,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,649 บาท
49,106 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,106 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.54 Btu/hW 36,500(17,000-38,500) BTU ไร้สาย 380 V 82,649 56,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,601 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500(17,000-38,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,649 บาท
56,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W36B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 36,812 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 75,123 52,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W36B-A-DTMP1
36,812 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,123 บาท
52,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG36F/AVG36F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 53,650 40,690
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,690 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG36F/AVG36F
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,650 บาท
40,690 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,690 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB036-W/38TVAB036

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 36,000(10,200-37,500) BTU ไร้สาย 220 V 90,692 47,027
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,027 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB036-W/38TVAB036
36,000(10,200-37,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
90,692 บาท
47,027 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,027 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FAVF36UV2S/RKV36UV2S

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 84,736 50,705
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,705 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FAVF36UV2S/RKV36UV2S
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,736 บาท
50,705 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,705 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36 220 V

เบอร์ 5 17.37 Btu/hW 36,362 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 60,690 48,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,989 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36 220 V
36,362 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,690 บาท
48,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36T 380V

เบอร์ 5 16.28 Btu/hW 36,825 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 380 V 63,783 52,082
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,082 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36T 380V
36,825 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,783 บาท
52,082 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,082 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น