หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 9000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CF-09VAGF-T/CF-09VAGC-T

เบอร์ 5 16.62 Btu/hW 10,032 BTU ไร้สาย 220 V 30,087 17,068
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
16,068 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CF-09VAGF-T/CF-09VAGC-T
10,032 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,087 บาท
17,068 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcomfeeทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
16,068 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA010/38TVDA010

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 31,454 15,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA010/38TVDA010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,454 บาท
15,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-09A21INV

เบอร์ 5 15.83 ไร้สาย 220 V 22,960 15,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-09A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,960 บาท
15,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-10TR4RYRKB00/AS-10TR4RGS00

เบอร์ 5 16.24 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 21,019 13,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
12,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-10TR4RYRKB00/AS-10TR4RGS00
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,019 บาท
13,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
12,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS-10TR4RYETU00/AS-10TR4RGSKB00

เบอร์ 5 18.60 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 18,246 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS-10TR4RYETU00/AS-10TR4RGSKB00
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,246 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-09INV

เบอร์ 5 18.53 ไร้สาย 220 V 24,063 15,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-09INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,063 บาท
15,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG09CPTA/AOMG09CPTA

เบอร์ 5 >17.37 9,700(2,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 29,174 16,188
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
15,188 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG09CPTA/AOMG09CPTA
9,700(2,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,174 บาท
16,188 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
15,188 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG09CGTA/AOMG09CGTA

เบอร์ 5 24.81 Btu/h/W 9,257(3,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 48,762 21,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG09CGTA/AOMG09CGTA
9,257(3,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,762 บาท
21,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-IVJS09/CCS-IVJS09

เบอร์ 5 16.34 Btu/hW 9,700 BTU ไร้สาย 220 V 17,730 14,348
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,348 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-IVJS09/CCS-IVJS09
9,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,730 บาท
14,348 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,348 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-2IVA09/CCS-2IVA09

เบอร์ 5 18.90 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 20,823 14,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2IVA09/CCS-2IVA09
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,823 บาท
14,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-09/DIHC200-C0/W-09/DIHC200-C0

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 9,800 BTU ไร้สาย 220 V 25,902 14,132
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,132 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-09/DIHC200-C0/W-09/DIHC200-C0
9,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
14,132 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,132 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CWVN09RA03T/CWVN09RA03T

เบอร์ 5 15.00 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,411 14,444
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,444 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CWVN09RA03T/CWVN09RA03T
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,411 บาท
14,444 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อcandyทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
13,444 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10AYAAAWKNST/AR10AYAAAWKXST

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 10,000(4,500-15,000) BTU ไร้สาย 42,627 27,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
26,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10AYAAAWKNST/AR10AYAAAWKXST
10,000(4,500-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
42,627 บาท
27,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
26,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10BYECAWKNST/AR10BYECAWKXST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 10,000(2,800-13,000) BTU ไร้สาย 34,380 22,495
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
21,495 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10BYECAWKNST/AR10BYECAWKXST
10,000(2,800-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
34,380 บาท
22,495 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
21,495 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10TYHZCWKNST/AR10TYHZCWKXST

เบอร์ 5 10.90 Btu/hW 9,000(3,000-11,500) BTU ไร้สาย 25,102 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10TYHZCWKNST/AR10TYHZCWKXST
9,000(3,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
25,102 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10BYHACWKNST/AR10BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 10,000(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 27,163 18,089
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
17,089 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10BYHACWKNST/AR10BYHACWKXST
10,000(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
27,163 บาท
18,089 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
17,089 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น