หน้าแรก

โปรโมชั่น CARRIER ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ

 โปรโมชั่น CARRIER ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ วันนี้ – 15 มิถุนายน 65 ที่ www.bbairtrading.com เท่านั้น

เกณฑ์การแจกค่าไฟ XINVERTER PLUS “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ”

วิธีการลงทะเบียนร่วมแคมเปญ

โทร. : 1454 กด 5 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)
Line@ : @CarrierPromotion (จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)

1.ร่วมรายการเฉพาะสินค้ารุ่น Xinverter Plus เฉพาะรุ่น 9,200 BTU 12,200 BTU 18,000 BTU 20,400 BTU และ 25,200 BTU เท่านั้น รหัสรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องสีขาว : 42TVAB010-W-I , 42TVAB013-W-I, 42TVAB018-W-I,42TVAB024-W-I,42TVAB028-W-I เครื่องสีดำ : 42TVAB010-B-I , 42TVAB013-B-I, 42TVAB018-B-I,42TVAB024-B-I,42TVAB028-B-I เครื่องสีส้ม : 42TVAB010-O-I , 42TVAB013-O-I, 42TVAB018-O-I,42TVAB024-O-I,42TVAB028-O-I เครื่องสีชมพู : 42TVAB010-P-I , 42TVAB013-P-I, 42TVAB018-P-I,42TVAB024-P-I,42TVAB028-P-I เครื่องสีเขียว: 42TVAB010-G-I , 42TVAB013-G-I, 42TVAB018-G-I,42TVAB024-G-I,42TVAB028-G-

2.ผู้ร่วมรายการต้องซื้อ ติดตั้ง และลงทะเบียนเรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

3.ใบเสร็จที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องระบุ 1.ชื่อร้านค้า หรือ ชื่อช่างติดตั้ง 2.วันที่ซื้อ (ที่อยู่ในระยะเวลากิจกรรม) 3.ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัติ

4.“เงินค่าไฟ” นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และ ไม่สามารถขอรับ “เงินค่าไฟ” ณ จุดขายได้ทุกกรณี

5.ผู้ที่จะได้รับ “เงินค่าไฟ” จากแคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.carrierthailand.com ตามระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

6.ผู้ร่วมรายการต้องยินยอมให้หน้าบัตรประชาชนกับทางบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย

7.ชื่อในบัตรประชาชน และ ชื่อบัญชีจะต้องตรงกัน และจะใช้ได้เฉพาะธนาคารที่กำหนดเท่านั้น (กสิกร,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ,ทหารไทย, กรุงศรี)

8.บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้โอน “เงินค่าไฟ ” ให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 เม.ย – 15 พ.ค 2565 ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 และ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 16 พ.ค – 15 มิ.ย 2565 จะทำการโอนเงินวันที่ 1 – 31 ก.ค 2565 โดยจะทำการโอนเงิน “”ค่าไฟ”” ให้ผู้ซื้อที่ทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น

9.สงวนสิทธิ์ ผู้ร่วมรายการที่เป็นลักษณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

10.สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อบุคคล ต่อ 3 เครื่องเท่านั้น

11.ผู้ร่วมรายการต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เลขไม่ตรงกับเลขใต้เครื่อง ใส่ขนาด BTU ผิด หรือข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะไม่อนุมัติ และจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

12.การสอบถามข้อสงสัย ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตนทั้งก่อนและหลังลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี และ ในกรณีขอเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง สามารถขอได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

13.พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท บี กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้

14.สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ แคมเปญ “ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น4” ได้ที่ 1454 กด 5 หรือ Line@ : @CarrierPromotion เท่านั้น

15.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

16.คำว่า “ค่าไฟฟรี” ในที่นี้หมายถึง ค่าไฟเฉพาะส่วนของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น XInverter Plus เท่านั้น อ้างอิงการคำนวณจากฉลากประหยัดไฟใหม่ เบอร์ 5 สามดาว และ สองดาว (จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่อเดือน เป็นจำนวน 2 เดือน ค่าไฟนี้ คำนวนจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น Xinverter Plus ขนาด 9,200-25,200 BTU เปิดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้องทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)

17.ผู้เข้าร่วมแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร, อีเมลล์ ภาพบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชนชน ภาพการติดตั้งแอร์ที่บ้าน ภาพสมุดหน้าบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพใบเสร็จที่ซื้อแอร์ กับบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

18.ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมรายการส่งเสริมการขายร้อนนี้ฟรีค่าไฟ ซีซั่น 4 โดยละเอียดแล้วทุกข้อ และกดยอมรับทุกประการ

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น