หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN

Daikin Rainy Super Fresh 2020 โปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท !

กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน “Daikin Rainy Super Fresh 2020” เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการ  รับสิทธิ์เงินคืนสูงสุดถึง 2,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ง่ายๆผ่านทาง Line Official Account Daikin Thailand โปรโมชั่นดีดีแบบนี้ มีตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 25 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง !

เงื่อนไขการขอรับเงินคืน

 1. รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารเมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 25 ตุลาคม 2563 โดยรุ่น FTKM-SV2S และรุ่น FTKM33NV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 2,000 บาท / รุ่น FTKC-TV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 1,500 บาท / รุ่น FTKF-UV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท / รุ่น FTKQ-UV2S และรุ่น FTKQ-TV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 800 บาท
 2. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่องเมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้วและใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
 3. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line Official Account “Daikin Thailand” โดยเข้าแอปพลิเคชั่น Line กดเพิ่มเพื่อน @daikinthailand จากนั้นเลือกเมนูลงทะเบียนรับเงินคืนโปรโมชั่น Daikin Rainy Super Fresh 2020 พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
  • ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • เบอร์โทร
  • อีเมล
  • รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit)
  • รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit)
  • ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน
  • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้นโดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชนและภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกันกับชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าหรือชื่อที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่กรอกหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit) และผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit) มาเป็นเลขหมายเดียวกัน หากไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ว่าหมายเลข Serial No. ที่กรอกมาเป็นข้อมูลจริง
 4. การลงทะเบียนขอรับเงินคืนนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ยกเว้นท่านได้เคยลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้
 5. หลังลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 วันทำการ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  ตารางราคาส่วนลดแต่ละรุ่นดังนี้ 

DAIKIN INVERTER FTKQ-TV SERIES CASH BACK 800 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Inverter II รุ่น FTKQ09TV2S ขนาด 9,200(3,400-9,900) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 14,534 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ  13,734 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Inverter II รุ่น FTKQ12TV2S ขนาด 12,300(4,400-13,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 16,809 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ  16,009 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Inverter II รุ่น FTKQ18TV2S ขนาด 18,100(4,800-18,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 25,163 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ  24,363 บาท 

DAIKIN INVERTER FTKQ-UV SERIES CASH BACK 800 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ09UV2S ขนาด 9,200 (3,800-9,900) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 15,711 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ 14,911 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ12UV2S ขนาด 12,300 (4,100-13,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 18,046 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ 17,246 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ15UV2S ขนาด 15,000 (5,500-16,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 21,377 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ 20,577 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ18UV2S ขนาด 18,100 (4,800-18,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 26,400 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ 25,600 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ24UV2S ขนาด 20,500 (4,800-20,800) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 36,438 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 800 บาท คงเหลือ 35,638 บาท

DAIKIN INVERTER FTKF-UV SERIES CASH BACK 1,000 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF09UV2S ขนาด 9,200 (3,400-9,900) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 15,900  Cash Back เงินคืนชุดละ 1,000 บาท คงเหลือ 14,900 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF12UV2S ขนาด 12,300 (4,400-13,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 18,917  Cash Back เงินคืนชุดละ 1,000 บาท คงเหลือ 17,917 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF15UV2S ขนาด 15,000 (4,800-16,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 22,628  Cash Back เงินคืนชุดละ 1,000 บาท คงเหลือ 21,628 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF18UV2S ขนาด 18,100 (4,800-18,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 26,340  Cash Back เงินคืนชุดละ 1,000 บาท คงเหลือ 25,340 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF24UV2S ขนาด 20,500 (4,800-20,800) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 36,752  Cash Back เงินคืนชุดละ 1,000 บาท คงเหลือ 35,752 บาท

DAIKIN INVERTER FTKC-TV SERIES CASH BACK 1,500 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC09TV2S ขนาด 8,500(3,400-10,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 18,505 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 17,005 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC12TV2S ขนาด 11,900(4,400-14,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 21,598 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 20,098 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC15TV2S ขนาด 14,300(4,800-17,700) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 25,309 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 23,809 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC18TV2S ขนาด 17,700(4,800-20,500) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 28,196 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 26,696 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC24TV2S ขนาด 20,500(4,800-22,900) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 39,536 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 38,036 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smile Inverter II Sereis รุ่น FTKC28TV2S ขนาด 24,200(7,200-25,600) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 45,309 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 1,500 บาท คงเหลือ 43,809 บาท 

 

DAIKIN INVERTER FTKM-SV SERIES CASH BACK 2,000 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM09SV2S ขนาด 8,500(4,100-12,300) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 23,246 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 21,246 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM12SV2S ขนาด 11,900(4,100-14,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 26,546 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 24,546 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM15SV2S ขนาด 14,300(4,100-16,400) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 30,670 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 28,670 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM18SV2S ขนาด 17,700(4,100-21,200) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 33,866 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 31,866 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM24SV2S ขนาด 20,500(4,100-24,200) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 42,216 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 40,216 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Super Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM28SV2S ขนาด 24,200(4,100-28,000) BTU พร้อมติดตั้ง ราคา 46,443 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 44,443 บาท 

 

DAIKIN INVERTER FTKM-NV SERIES CASH BACK 2,000 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smart Inverter Sereis รุ่น FTKM33NV2S ขนาด 29,000(10,200-35,800) พร้อมติดตั้ง ราคา 47,301 บาท Cash Back เงินคืนชุดละ 2,000 บาท คงเหลือ 45,301 บาท 

 

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี