หน้าแรก

โปรไดกิ้น COVID

แคมเปญ “เคียงข้างคนไทย สู้ไปกับไดกิ้น”ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ขอรับเงินคืน 1,000 บาท
สำหรับซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้น รุ่น FTKM-S, FTKM-33N, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTKQ-T, FTM-P

*ให้สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ได้รับเงินคืนไม่เกิน 4,000 บาทเท่านั้น

 

เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 1 เครื่อง ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 (จากเดิมถึง 31 พ.ค. 2563) จะได้รับเงินคืน มูลค่า 1,000 บาท เข้าบัญชีของท่าน โดยจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/covid-19-support/ เพื่อขอเงินคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
* เฉพาะตัวแทนจำหน่ายประเภทดีลเลอร์ ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย (ทั้งนี้ บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด, Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall และบุญถาวร ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.daikin.co.th/promotions/เคียงข้างคนไทย-สู้ไปกั/

เงื่อนไขการรับเงินคืน (Cash Back)

  1. รับเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้น 1 เครื่อง ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น (รุ่น FTKM-S, FTKM33NV2S, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTKQ-T, FTM-P) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 โดย 1 หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทเมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้วและใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
  2. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/covid-19-support/ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วน และถูกต้องภายในวันที่ 16 เมษายน 2563 – 15 กรกฎาคม 2563 โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพใบเสร็จรับเงินและตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น
  3. การลงทะเบียนขอรับเงินคืนนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ยกเว้นท่านได้เคยลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้
  4. ผู้ขอรับเงินคืน จะได้รับเงินเข้าบัญชี หลังลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จ และส่งเอกสารครบถ้วน ภายใน 90 วันทำการ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์