หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN บุคลากรทางการแพทย์

โปรโมชั่นสุดพิเศษ “คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ” ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

ไดกิ้นห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักในสถาณการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ด้วยการมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ “คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ” เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) รับเงินคืนทันที 2,000 บาท และ เมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) รับเงินคืนทันที 1,000 บาท สามารถรับสิทธิ์เงินคืนได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางไลน์ Daikin Thailand ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 นี้เท่านั้น ไดกิ้นขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราพร้อมจะยืนเคียงข้างและสู้ไปกับคุณ!

 

(บุคลากรทางการแพทย์ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล กายภาพบำบัด)

เงื่อนไขการรับเงินคืน

  1. เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTM-P ในราคาปกติ(ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฏาคม 2564 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตนเองจำนวน 2,000 บาท เฉพาะที่ www.bbairtrading.com
  1. เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MCK55TVM6, MC55UVM6-7, MC55UVM6, MC40UVM6-7, MC40UVM6 ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฏาคม 2564 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตนเอง จำนวน 1,000 บาท เฉพาะที่ www.bbairtrading.com
  1. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องถ่ายภาพ และส่งเอกสารมาทางไลน์ “Daikin Thailand” โดยจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • 3.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวที่ยืนยันว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (จำกัดการลงทะเบียน 1 รายชื่อ-นามสกุล ต่อการขอรับเงินคืนเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นสูงสุดไม่เกินอย่างละ 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
  • 3.2 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อบุคลากรทางการแพทย์   และวันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  • 3.3 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีชัดเจน ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน
  • 3.4 ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของบุคลากรทางการแพทย์ และภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

 

  1. หลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ส่งเอกสารในข้อ 3 ทาง Line Official Account : Daikin Thailand ครบถ้วนและสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ โดยหากผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารแล้ว บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ภายใน 60 (หกสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯร้องขอครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

 

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

โปรโมชั่นแอร์ DAIKIN ที่เข้าร่วม รับทันที 2,000 บาท 

FTM-PV2S

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM09PV2S ขนาด 9,200 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 22,409 บาท ราคาพิเศษ 14,293 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 12,293 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM13PV2S ขนาด 13,000 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 25,718 บาท ราคาพิเศษ 16,742 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 14,742 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM15PV2S ขนาด 14,400 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 20,980 บาท ราคาพิเศษ 19,980 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 17,980 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM18PV2S ขนาด 18,090 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 36,603 บาท ราคาพิเศษ 24,870 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 22,870 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM24PV2S ขนาด 22,530 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 51,274 บาท ราคาพิเศษ 36,817 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 34,817 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง Smash II Sereis รุ่น FTM28PV2S ขนาด 24,500 BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 52,487 บาท ราคาพิเศษ 37,764 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 35,764 บาท

 

FTKQ-UV2S

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ09UV2S ขนาด 9,200 (3,800-9,900) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 23,181 บาท ราคาพิเศษ 14,843 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 12,843 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ12UV2S ขนาด 12,300 (4,100-13,000) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 26,270 บาท ราคาพิเศษ 17,119 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 15,119 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ15UV2S ขนาด 15,000 (5,500-16,400) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 30,792 บาท ราคาพิเศษ 20,449 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 18,449 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ18UV2S ขนาด 18,100 (4,800-18,400) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 37,485 บาท ราคาพิเศษ 25,472 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 23,472 บาท 

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Sabai Plus Inverter Sereis รุ่น FTKQ24UV2S ขนาด 20,500 (4,800-20,800) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 50,833 บาท ราคาพิเศษ 35,510 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 33,510 บาท 

FTKF-UV2S

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF09UV2S ขนาด 9,200 (3,400-9,900) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 24,836 บาท ราคาพิเศษ 17,275 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 15,275 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF12UV2S ขนาด 12,300 (4,400-13,000)BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 28,696 บาท ราคาพิเศษ 20,198 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 18,198 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF15UV2S ขนาด 15,000 (4,800-16,400)BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 33,771 บาท ราคาพิเศษ 23,989 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 21,989 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF18UV2S ขนาด 18,100 (4,800-18,400) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 39,029 บาท ราคาพิเศษ 28,009 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 27,009 บาท

แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ Smile Lite Inverter Sereis รุ่น FTKF24UV2S ขนาด 20,500 (4,800-20,800) BTU พร้อมติดตั้ง แถมบัตร OR GIFT CARD มูลค่า 300 บาท ราคาปกติ 53,259 บาท ราคาพิเศษ 38,957 บาท – 2,000 (โปรบุคลากรทางแพทย์) = 36,957 บาท

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี