หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN โปร เปรี้ยง ปร้าง

“ไดกิ้น” (Daikin) โหมโปรแรงท้าฝน! เปิดตัว “โปรเปรี้ยงปร้าง” ซื้อแอร์แถมเครื่องฟอกอากาศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

โปร เปรี้ยงปร้าง!!! รับความคุ้ม ⛈⚡️

โปรแรงฟ้าผ่า ต้อนรับหน้าฝนกับไดกิ้น โปรเปรี้ยงปร้าง!!

ช้อปแอร์ไดกิ้นวันนี้ รับฟรีเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น สตรีมเมอร์*

หรือรับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท พร้อมผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน*😲

👉 ช้อปแอร์รุ่น FTKZ-VV2S รับฟรี!เครื่องฟอกอากาศรุ่น MC30YVM7 1 เครื่อง มูลค่า 8,290 บาท ณ จุดขาย

👉 รับส่วนลดเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท เมื่อช้อปแอร์รุ่น FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FAVF-WV2S, FAVF-UV2S

👉 รับส่วนลด เงินคืนมูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปแอร์รุ่น FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, ATKC-TV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S, FTM-PV2S

เฉพาะที่ร้าน บีบีแอร์ www.bbairtrading.com

เปรี้ยงปร้างรับความคุ้มแบบนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม

* เฉพาะตัวแทนจำหน่าย บริษัท บีบีแอร์เทรดดิ้ง จำกัด www.bbairtrading.com

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ โดยรุ่นมีรายการดังนี้
 2. FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FAVF-WV2S, FAVF-UV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท
 3. FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, ATKC-TV2S, FTM-PV2S ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท
 4. ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565
 5. เมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ โดยรุ่น MCK55TVM6, MC55UVM6-7 ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท, รุ่น MC40UVM6-7 ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565
 6. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกิน 3 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศได้ไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
 7. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/rainy2022 พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
  1. ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ, หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่
  2. รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบัตรรับประกัน
  3. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  4. ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงินอย่างชัดเจน กรณีที่เลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
  5. ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อจริง-นามสกุลจริงของผู้ลงทะเบียน วันที่ซื้อ (อยู่ในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายโดยเด็ดขาด หากขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  6. ภาพถ่ายบัตรรับประกันต้องกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น (หากเป็นบัตรรับประกันที่ทำการถ่ายเอกสารหรือใช้โปรแกรมพิมพ์รายละเอียดบนบัตรรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 1 ก.ค. 2565 – 10 ต.ค. 2565 เท่านั้น โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารและภาพถ่ายบัตรรับประกัน
 9. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ e-mail ที่ผู้ขอรับเงินคืนได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนขอรับเงินคืน ผู้ขอรับเงินคืนต้อง Upload เอกสารผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ e-mail เท่านั้น หากผู้ขอรับเงินคืนแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี e-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผู้ขอรับเงินคืนไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงินและบัตรรับประกัน หรือชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงิน ไม่ตรงกับชื่อในใบเสร็จและบนบัตรรับประกันสินค้า
 11. หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง
 12. หากท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนเองสามารถส่งข้อมูลมาที่ Line: @daikinpromo วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ท่าน
 13. หากท่านเลือกให้เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ท่าน ท่านต้องส่งข้อมูลดังนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ID line: @daikinpromoรูปบัตรประชาชนตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น
 14. รูปใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อจริง-นามสกุลจริงของผู้ลงทะเบียน วันที่ซื้อ (อยู่ ในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขาย โดยเด็ดขาด ตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น หากขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 15. รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคาร กรณีที่เลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการ อัพ โหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร ตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น
 16. รูปบัตรรับประกันต้องกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วนและตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น (หากเป็น บัตรรับประกันที่ทำการถ่ายเอกสารหรือใช้โปรแกรมพิมพ์รายละเอียดบนบัตรรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินทุกกรณี)
 17. เบอร์โทรและอีเมล
 18. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Cool Line เบอร์ 1271 ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 24.00 น.
 19. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หรือเช็คสถานะการขอคืนเงินว่าอยู่ในขั้นตอนใดได้ที่ https://www.daikin.co.th/rainy2022-tracking
 20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 21. ท่านได้อ่านทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขการขอรับเงินคืนเข้าบัญชีในแคมเปญไดกิ้น โปรเปรี้ยงปร้างโดยละเอียดแล้วทุกข้อและยอมรับเงื่อนไขทุกประการ

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น