หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN SUMMER BIG DEALS

Summer Big Deals ลด ร้อน แรง 4 คุ้ม ที่สุดของโปรแห่งปีจากไดกิ้น เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการ

Summer Big Deals ลด ร้อน แรง 4 คุ้ม ที่สุดของโปรแห่งปีจากไดกิ้น เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการ

ต่อที่ 1 : ลดที่สุด : ส่วนลดต่อรุ่น https://www.daikin.co.th/summer-big-sale
เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) รับส่วนลด ณ จุดขาย มูลค่า 3,000 บาท (รุ่น FTKZ-VV2S ), 2,000 บาท (รุ่น FTKM-WV2S,FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S) 1,500 บาท (รุ่น FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, FAVF-W,UV2S) ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2565 – 31 พ.ค. 2565 โดยจำกัดสิทธิ์ขอรับส่วนลด 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น และสามารถรับส่วนลดได้ไม่เกิน 3 เครื่อง จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ และ Homepro, Powerbuy, Powermall, Boonthavorn และ Big C ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด ที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้

ต่อที่ 2 : สบายที่สุด : การทำรายการ 0%
โปรแกรมผ่อน 0% หน้าร้านค้า สามารถทำรายการได้หน้าร้าน 0% สูงสุดระยะเวลา 10 เดือน รุ่นที่เข้าร่วม FTKZ-VV2S, FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, FAVF-W,UV2S, ATKC-TV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S, FTM

ต่อที่ 3 : คุ้มที่สุด : ส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท https://www.daikin.co.th/extended-warranty
1. เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ (FTKZ-VV2S, FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, FAVF-W,UV2S, ATKC-TV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S) ตั้งแต่ 3 เครื่องขึ้นไปในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ใน 1 ใบเสร็จ โดยไม่สามารถสะสมใบเสร็จจากวันซื้อที่ต่างกัน, ร้านค้าที่ต่างกัน หรือชื่อผู้ซื้อที่ต่างกันได้ ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2565 – 31 พ.ค. 2565 จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด ที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้

หมายเหตุ: ลูกค้าที่ซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่ร่วมรายการที่ห้าง Homepro, Powerbuy, Powermall, Boonthavorn และ Big C จะไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่าน link นี้ได้อีกเพราะลูกค้าจะได้รับส่วนลดที่หน้าบิลใบเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน Application Line Official Account “Daikin Thailand” หรือ หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/extended-warranty พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
2.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
2.2 หมายเลขบัตรประชาชน
2.3 เบอร์โทร
2.4 อีเมล
2.5 รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit)
2.6 ภาพถ่ายบัตรประชาชน
2.7 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน หากเลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
2.8 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อร้านค้าชัดเจน ชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วน และถูกต้องภายในวันที่ 1 มี.ค. 2565 – 15 มิ.ย. 2565 โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพใบเสร็จรับเงินและตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น

4. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิ์การซื้อได้ 1 สิทธิ์ (จำกัดการลงทะเบียน 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

5. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ e-mail ที่ผู้ขอรับเงินคืนได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนขอรับเงินคืน ผู้ขอรับเงินคืนต้อง Upload เอกสารผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ e-mail เท่านั้น หากผู้ขอรับเงินคืนแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี e-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผู้ขอรับเงินคืนไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่มีชื่อร้านค้าระบุบนใบเสร็จ, ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินคืนไม่ตรงกับชื่อในใบเสร็จรับเงิน

7. หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง

8. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-157-9494 หรือ Line: @daikinpromo วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

4 มั่นใจที่สุด : ขยายการรับประกันสูงสุด 1 ปี https://www.daikin.co.th/extended-warranty
1. เฉพาะเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รุ่น FTKZ-VV2S, FTKM-WV2S ขยายการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี / รุ่น FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FTKF-WV2S, FTKF-UV2S, ATKC-TV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S, FAVF-W, FAVF-UV2S ขยายการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนจาก 1 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน โดยการขยายการรับประกันที่เพิ่มขึ้น จะไม่รวมค่าบริการ, ค่าตรวจเช็ค และค่าซ่อม ลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอขยายการรับประกันโดยเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/extended-warranty

2. การลงทะเบียนเพื่อขยายการรับประกันนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนในหน้ารับประกันผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น